joi, 14 februarie 2013

Salariul minim de la 1 februarie 2013

Autor: Gabriela Dita Modificare salariu minim: cum operam in REVISAL? Este obligatoriu sa facem act aditional la CIM? Componentele si cuantumul salariului „Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca”, potrivit art. 159 din Codul muncii, republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, si cuprinde: - salariul de baza; - indemnizatiile; - sporurile; - alte adaosuri. Salariul de baza se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre persoanele juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentanti ai acestora. In temeiul art. 38 din Constitutia Romaniei, salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii, care include si asigurarea platii unui salariu minim pe economie stabilit pentru o durata normala a zilei de lucru, in medie, de cel mult 8 ore. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor (art. 164 din Codul muncii). Pentru anul 2013, prin Hotararea Guvernului nr. 23 din 22 ianuarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se modifica in doua etape astfel: - incepand cu data de 1 februarie 2013, se stabileste la 750 lei lunar; - incepand cu data de 1 iulie 2013, se stabileste la 800 lei lunar. Operarea modificarii CIM in Revisal prin decizie colectiva Prin contractele colective de munca se stabilesc nivelurile salariale minime (art. 162 alin. (1) din Codul muncii republicat). Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat. Salariul este element al contractului individual de munca (CIM) art. 17 alin. (3) lit. k) din Codul muncii republicat, iar contractul individual de munca va putea fi modificat numai prin acordul partilor. Modificarea salariului impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege (art. 17 alin. (5) din Codul muncii republicat). Conform art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 lit. g) se va inregistra cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora. Avand in vedere ca modificarea salariului prin Hotararea Guvernului nr. 23/2013 are loc ca efect al unui act normativ se considera ca data cand trebuie operata modificarea este data la care angajatorul a luat cunostinta de aparitia actului normativ care majoreaza salariul minim pe economie de la 700 la 750 lei. Hotararea Guvernului nr 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial la data de 23 ianuarie 2013. Astfel, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial si pana la data de 1 februarie 2013, oricand in aceasta perioada, poate fi modificat cuantumului salariului tuturor salariatilor ce au salariul minim pe economie. Asadar, avand in vedere ca modificarea salariului se produce ca efect al publicarii unui act normativ, contractul individual de munca nu se va modifica printr-un act aditional ci prin decizie colectiva in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 32/2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu