marți, 18 septembrie 2012

Persoanele care pot indeplini calitatea de coasigurat

Intrebare: Care sunt persoanele care pot indeplini calitatea de coasigurat (pana la ce grad de rudenie)? Raspuns: Potrivit art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei, sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate. Asadar, au dreptul sa beneficieze de asigurare fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate. Copiii nu fac parte din categoria persoanelor ce pot beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurati ai salariatului. Documentele necesare sunt stabilite la art. 20 alin. (1) lit. d) din Norma metodologica privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) aprobata prin OCNAS nr. 617/2007, dupa cum urmeaza: - documente care sa ateste casatoria cu persoana asigurata; - declaratie pe propria raspundere a sotiei din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii; - declaratie pe propria raspundere a salariatului prin care acesta declara ca are in intretinere persoana respectiva. In baza acestor documente, coasiguratii salariatilor se declara de angajator in declaratia 112. Documentele necesare pentru a beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurat al salariatului nu se depun la casa de asigurari de sanatate. Conform art. 22 alin. (1) din Norma metodologica privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut in anexa nr. 11. Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii. Persoanele care pot indeplini calitatea de coasigurat sunt sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea acestora.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu